Trollongan

Barna født 2013 tilhører basen Trollongan

Ansatte

Irene S
Fagarbeider
June
Barnehagelærer
Kristin
Barnehagelærer
Ingunn
Spesialpedagog/eier
Liv-Marie
Fagarbeider
Ann-Kristin
Pedagogisk leder
Linda
Assistent
Widad
Assistent-vikar