Organisering

BYGGET FOR STORE BARN: 3-6 ÅR

 

Fellestid – barna velger lekerom, kl 0645-930, 1530-17

 

LEKEROMMENE
”Hovedmålet med hvert rom er at vi ønsker å legge til rette for at barna skal bli inspirert og engasjert, og kommer i gang med leken på en god måte!”

I lekerommene velger barna på de 3 eldste basene (3,4 og 5 år) hvor og hva de vil leke med og har innflytelse på sin egen hverdag. De voksne legger til rette for at barna kan ha medbestemmelse og jobbe selvstendig på rommene. Det er verkstedpedagogikkens pedagogiske tankegang vi ønsker å legge til grunn; det at barna skal få møte ulike typer materialer og utvikle sin kreativitet i prosessene på de ulike rommene. Denne måten å jobbe på gir personalet og barn en større mulighet til å jobbe med det de liker og er flinke til. Det er med på å gi oss engasjerte voksne og glade barn som er et godt utgangspunkt for læring!.

Eks på lekerom: klosserom, gymsal, formingsrom, Thorbjørn Egner rom, bilrom


Basetid 930-1530

Basetiden starter med samling kl 930 og deretter har man pedagogiske opplegg i basen; som turer, måltider og ulike aktiviteter ute og inne. Basene er aldersinndelt med fast personale tilknyttet hver base. Barna på samme alder blir godt kjent og kan utvikle gode vennskap, bli trygge på hverandre og godt sammensveiset. Basene deler seg ofte opp i mindre grupper, for å få ro og mer nærhet mellom voksne og barn. Basene bruker lekerommene i basetida og bytter på å bruke de ulike rommene, alt etter planer og opplegg. Slik sikrervi oss at hvert barn vil få brukt alle rommene i barnehagen og får en allsidig utvikling.

Vi samarbeider også på tvers av basene.SMÅBARNSBYGGET 0-3 ÅR

 

1 og 2 åringene holder til i eget bygg tilpasset de aller minste. "Blå side" for 1 åringene og "grønn side" for 2 åringene. Bygget er tilrettelagt de aller minstes behov med god tumleplass og for at barna skal kunne ha en rolig dagsrytme.
Vognbod med garasjeport: her sover barna i vogn midt på dagen i frisk luft

 Bilder under her er fra begge bygg!

Bilder

Filer