Være sammen

Kan du løveloven?
Jeg skal være meg,
men gi plass til andre,
slik at de blir seg,
bry meg om en annen,
hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre
for barn i alle land.

Ser du en som plages?
Det er ikke bra!
Alle må stå sammen
om å si i fra!
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge
og til å være sett.


Barna fortjener å møte de beste voksne som er varme og grensesettende. Forskning viser at barn som møter slike voksne klarer seg best senere i livet. Derfor jobber vi i Skinsnesheia barnehage for at personalet er varme og grensesettende mot ditt barn.VÆRE SAMMEN: TREDELT INNHOLD

• Kompetanseheving gjennom teori og praksis
• Materiellpakke for samhandlingen mellom barn og voksne
• Vekt på foreldre og foresattes rolle

Vi har ei stabil og humørfylt personalgruppe hos oss som er flinke til å lage god stemning rundt seg. Dette synes vi er veldig viktig i hverdagen og det legger grunnelaget  for et godt læringsmiljø. Har de voksne det fint sammen, smitter det over på barna.  Vi jobber mye med voksenrollen gjennom programmet Være Sammen. Personalet kurses internt og eksternt i Være Sammen teorien som går ut på at barnet skal møte varme og grensesettende voksne i barnehagen. Den ansatte styrkes til å bli bedre i møtet med hvert enkelt barn. Vi ønsker å møte barn og foreldre med varme, grenser og respekt. De fleste barnehagene  i Mandal er med i Være Sammen og vi samarbeider på tvers i forhold til dette programmet.

Regnbueløven er symbolbærer for verdiene i Være Sammen programmet. Løveloven er sentral og den kan alle barna. Materiellet har fokus på følelser og vennskap. Bruk av materiellet i samlinger styrker barnegruppa. Emner som tas opp der, trekker man tråder videre til i leken og hverdagslivet. Barna øver på å si fine ting til hverandre og å snakke om følelser. Personalet har fokus på at hver barn skal lære å være en venn og kunne holde på en venn.