Vi tilbyr

- Åpningstider fra kl 0645-17 mandag til fredag
- Åpent hele året - sommeråpent
- Fleksibel ferie for barna
- Samme betalingssatser og søskenmoderasjon som Mandal Kommune
- 2 måltider pr dag
- Middag 1 gang pr uke
- Leirsted med lavo, gapahuk, varmeovn og ildsted
- Stort uteområde med oppgraderte lekeapparater
- Grillhytte på uteområdet
- Mange spennende lekerom
- Positive, humørfylte, engasjerte og dyktige personale
- Flere menn i personalet
- Faste aldersinndelte baser
- En trygg oppstart med fast kontaktperson og oppstartssamtale