Baser

I basetida er alle barn i aldersdelt grupper med faste voksne, dvs. at alle barn født samme året er på samme gruppe. Noen aldersgrupper er så store at de er blitt delt i to for å få en nær kontakt med barn og foreldre.Ved å jobbe på denne måten blir barna godt kjent med både barna og de faste voksne på basen.Foreldrene har de voksne på basen som de kan henvende seg til i forhold til sitt barn. Hver base lager bilderapporter i Vigilo som foreldre kan se via pc/telefon. Planer og annen informasjon legges også ut i Vigilo.

Klikk på basenavnene i menyen øverst for mer informasjon.